Shop Mobile More Submit  Join Login
1 by suetics 1 by suetics
- Cut : sugrowl
- Stock : minus
• Rất là nãn khi úp FREE PNG ... Đã là FREE rồi sao không có ý thức khi dowload vậy !
• Giờ cũng không cần WATCH làm gì nữa ... dowload thì làm ơn CMT ở dưới đâu có mất gì đâu !
• Sao cứ dowload rồi đạo credit rồi sử dụng không ghi credit vậy !
• Bạn tự làm xonq người khác lấy art của bạn rồi đem làm của rồi đem bán bạn nghĩ bạn có vui không !
• Mong sau này đừnq ai dowload mà không cmt mà dowload tự nhiên như vậy !
• Còn xin stock thì mình không onl máy nhà nên cắt PNG xonq là tắt hết hông có lưu giữ stock nào hết . . .
Nếu có giữ tớ sẽ úp LINK DOW cho mọi người !
Thanks đã đọc những điều này !
Add a Comment:
 
:iconmyminniiee-pj95:
MyMinniiee-PJ95 Featured By Owner May 13, 2017  Student
- done
Reply
:iconaboutp:
aboutp Featured By Owner Apr 9, 2015   Digital Artist
xin
Reply
:iconpandaminhyun:
Pandaminhyun Featured By Owner Nov 2, 2013   Interface Designer
xin ạ
Reply
:iconcinzpanda11:
CinzPanda11 Featured By Owner Oct 29, 2013
xin nha
Reply
:iconohmiyoungieelf:
OhMiYoungieELF Featured By Owner Oct 25, 2013  Student Interface Designer
Xin đi : ((
Tớ wat+fav+comt đủ rồi :3
Reply
:iconinspiritbyji:
inspiritbyJi Featured By Owner Oct 22, 2013  Student Artist
mnh xin nh : )))
Reply
:iconriddh2104:
riddh2104 Featured By Owner Oct 22, 2013
xin
Reply
:iconwarrgon:
WarrGon Featured By Owner Oct 22, 2013  Professional Filmographer
I love yuri~~
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
October 22, 2013
Image Size
9.4 MB
Resolution
1366×1024
Link
Thumb

Stats

Views
1,087 (1 today)
Favourites
46 (who?)
Comments
8
Downloads
256
×